Giới thiệu:

Trong tài liệu này xin tổng hợp lại tất cả các dạng bài tập có liên quan tới đề thi đại số tuyến tính. Đây là môn học cơ bản đầu tiên khá mới mẻ, khác với Toán ở THPT. Việc có đề cương sớm giúp các em nắm các dạng bài tập có trong đề thi hết môn từ đó có kết quả cao nhất. Theo kinh nghiệm của anh thì môn ĐSTT không khó, chỉ lạ thôi. Vì vậy các em cố gắng làm những bài tập này để thi tốt nhé. GOOD LUCKY

    I. CÂU HỎI NHÓM A: Tập hợp- Ánh xạ- Số phức- Dạng chính tắc, toàn phương
    II. CÂU HỎI NHÓM B: Ma trận – Định thức – Hệ phương trình tuyến tính
    III. CÂU HỎI NHÓM C: Không gian vectơ - Ánh xạ tuyến tính
    IV. CÂU HỎI NHÓM D: Trị riêng và vectơ riêng của toán tử tuyến tính


Xem trước:
[Tài liệu][Đại số tuyến tính] Đề thi kết thúc học phần Đại số tuyến tính [Tài liệu][Đại số tuyến tính] Đề thi kết thúc học phần Đại số tuyến tính [Tài liệu][Đại số tuyến tính] Đề thi kết thúc học phần Đại số tuyến tính

Hướng dẫn truy cập và xem tài liệu:
Bước 1: Click vào đường dẫn link
Bước 2: Click vào ô “ I’m not robot” “Tôi không phải là người máy”. Sau đó kích chuột vào Click here to continue
[Tài liệu][Đại số tuyến tính] Đề thi kết thúc học phần Đại số tuyến tính Bước 3: Đợi 7s sau đó chọn [Get link] và xem tài liệu

Link tài liệu Đại số tuyến tính:

>>> Xem tài liệu ĐSTT trên Google Drive tại đây...